Dołącz do e-Izby
Polski / English

RODO - praktyczne zmiany dla przedsiębiorców

15.02.2018

 

Szanowni Państwo,


przed nami konferencja e-Izby oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB "RODO -praktyczne zmiany dla przedsiębiorców".

Data: 15.02.2018

Miejsce: Golden Floor Plaza, Al. Jerozlimskie 123a, Warszawa

Link do biletów:

https://rodopraktycznezmiany.evenea.pl/strona/?ESID=5438

Uczestnictwo w konferencji szczególnie polecamy:

 • Dyrektorom, managerom oraz specjalistom E-Commerce
 • Właścicielom biznesów internetowych i sklepów internetowych
 • Dyrektorom Działów Marketingu, HR
 • Telemarketing
 • Administratorom Bezpieczeństwa Informacji
 • Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych   osobowych w firmie
 • Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer
 •  Dyrektorom i Kierownikom ds. CRM i IT
 • Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń
 • Wszystkim osobom zajmującym się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
 • Osobom kierującym projektami związanymi z przetwarzaniem danych (informacji)
 • Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers)

 

Prelegenci:

 • dr Dominik Lubasz, radca prawny, wspólnik zarządzający Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych, koordynator tematu RODO w e-Izbie
 • mec. Ewa Kurowska Tober, DLA Piper
 • mec. Marek Wiński, Wiński Kancelaria
 • mec. Tomasz Koellner, Head of IT/TMT adwokat w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy
 • mec. Gerard Karp - Partner, Head of TMT/IP & Data Protection at PwC Legal Pawłowski Zelaznicki sp.k.
 • Tomasz Grzybowskipartner, radca prawny, Dział Prawa Marketingu, Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

 

Agenda:

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 - 9:45 Powitanie Gości

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej,

Marcin Drzewiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

9:45 – 10:30 Przyszłość funkcjonowania RODO jako regulacji bezpośrednio stosowanej w państwach UE,

Tomasz Grzybowski Partner, Radca prawny, Dział Prawa Marketingu, Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

1.      Stosowanie RODO, które jest rozporządzeniem unijnym, to nie tylko nowe przepisy ale również nowe podejście do ich stosowania;

2.      Konieczność zapewnienia spójności stosowania tych samych przepisów w różnych krajach unijnych – np. możliwość powoływania się przez polskiego przedsiębiorcę przed GIODO/PUODO na wytyczne publikowane przez niemieckie, czy włoskie DPA;

3.      Opisanie zagadnień, które mogą być inaczej inkorporowane w innych państwach członkowskich (wylistowanie tych zagadnień i określenie jaki to może mieć wpływ na swobodę przepływu danych wewnątrz UE itp.);

4.      Role organów unijnych i ich interpretacji na stosowanie prawa w Polsce przez GIODO/PUODO – nowa perspektywa.

10:30 – 11.15  Zasada Privacy by Design w rozwiązaniach informatycznych

mec. Ewa Kurowska Tober, Radca prawny, partner i szef Praktyki IPT w kancelarii DLA Piper

·        Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zasady ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych osobowych, w szczególności w obszarze nowych technologii - jak rozumieć te zasady, jak je implementować w działalności e-commerce.

11:15 – 11:45 – PRZERWA KAWOWA

11.45 – 12:30 Nowe obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających w zakresie dokumentacji.

dr Dominik Lubasz Radca prawny, Wspólnik zarządzający Kancelaria Lubasz

i Wspólnicy

 • Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zakresu obowiązków dokumentacyjnych w RODO. Wyjaśniona zostanie zależność zakresu merytorycznego obowiązków dokumentacyjnych od dokonywanej przez administratora oceny ryzyka. Jak również wskazane zostanie czy i w jakim zakresie możliwe jest na gruncie RODO wykorzystanie dotychczasowych polityk bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

12:30 – 13:15 Praktyczne aspekty wdrożenia RODO – szanse i ryzyka/ Data protection impact assessment

mec. Gerard Karp - Partner, Head of TMT/IP & Data Protection at PwC Legal Pawlowski Zelaznicki sp.k.

13:15 – 14:30 - LUNCH

14:30- 15:15 Wybrane, nowe obowiązki administratorów danych osobowych w kontekście działalności e-commerce.

mec. Tomasz Koellner - Head of IT/TMT adwokat w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zagadnień takich, jak dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych, obowiązku zawiadamiania organu nadzoru o naruszeniu zasad przetwarzania danych, obowiązku wydania danych, etc.

15:15 – 16:00 Proces zbierania danych osobowych w offline – wyzwania i rozwiązania

Tomasz Grzybowski partner, radca prawny

Dział Prawa Marketingu, Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

·        Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie na gruncie RODO reguł pozyskiwania danych osobowych poza siecią Internet -  omówione zostaną reguły zbierania danych osobowych w celach marketingowych w relacji bezpośredniej, pisemnej oraz w relacji przez telefon; praktyczne omówienie treści klauzul, reguł przedstawiania obowiązku informacyjnego, sposoby realizacji reguły rozliczalności.

16:00 – 16:45 Zgoda użytkownika i obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych na gruncie nowego Rozporządzenia RODO 2016/679.

Marek Wiński Radca prawny/Partner, Wiński kancelaria

Przedmiotem wystąpienia będą formuły zgody używane w działalności e-commerce, specjalne zasady uzyskiwania zgody ze względów przedmiotowych (przetwarzanie danych wrażliwych) oraz podmiotowych (dzieci), nowe obowiązki informacyjne administratora danych.

 

17:00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

P.S..jpg